افتتاح همزمان ۵ پروژه آموزشی و پرورشی در سفر رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان شاهین شهر و میمه اصفهان

افتتاح همزمان ۵ پروژه آموزشی و پرورشی در سفر رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان شاهین شهر و میمه اصفهان

افتتاح همزمان ۵ پروژه آموزشی و پرورشی در سفر رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان شاهین شهر و میمه اصفهان حمیدرضا خان محمدی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در سفر به شهرستان شاهین شهر و میمه اصفهان همزمان ۵ پروژه آموزشی و پرورشی را افتتاح کرد به

کاشت نهال به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور فرماندار محترم شهرستان و مسئولین شهرستان و بخش در محل کمپینگ گردشگری شهر وزوان

کاشت نهال به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور فرماندار محترم شهرستان و مسئولین شهرستان و بخش در محل کمپینگ گردشگری شهر وزوان

کاشت نهال به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور فرماندار محترم شهرستان و مسئولین شهرستان و بخش در محل کمپینگ گردشگری شهر وزوان اجرای عملیات کانیوگذاری و زیرسازی قسمتی از کوچه معراج از خیابان شهید راجیان نظارت شهردار بر روند عملیات بتن ریزی و ماله کشی زمین چمن