کد خبر : 6565
تاریخ انتشار : دوشنبه 12 جولای 2021 - 19:05

کار بزرگ ایران در وین | فهرست تحریم‌هایی که آمریکا حاضر به لغو آن‌ها شده است

کار بزرگ ایران در وین | فهرست تحریم‌هایی که آمریکا حاضر به لغو آن‌ها شده است

کار بزرگ ایران در وین | فهرست تحریم‌هایی که آمریکا حاضر به لغو آن‌ها شده است وزارت خارجه در گزارشی که امروز به مجلس فرستاد فهرستی از تحریم‌هایی که آمریکا در وین حاضر به لغو آن ‌ها شده است اعم از تحریم های برجامی و تحریم های دوران ترامپ را برشمرد.  به گزارش همشهری آنلاین

کار بزرگ ایران در وین | فهرست تحریم‌هایی که آمریکا حاضر به لغو آن‌ها شده است

وزارت خارجه در گزارشی که امروز به مجلس فرستاد فهرستی از تحریم‌هایی که آمریکا در وین حاضر به لغو آن ‌ها شده است اعم از تحریم های برجامی و تحریم های دوران ترامپ را برشمرد.

مذاکرات وین

 به گزارش همشهری آنلاین در آخرین گزارش برجام که وزارت خارجه به مجلس فرستاده است درباره مذاکرات وین آمده است:

بر اساس چهارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده است، در صورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به ۲ برجام، کلیه تحریم‌هایی که وفق برجام رفع شده بودند، مجدداً رفع خواهند شد. علاوه بر این، کلیه تحریم‌های ترامپ که در صورت استمرار عضویت آمریکا در برجام، نمی‌توانستند وضع شوند ولو به بهانه‌های دیگر نیز رفع خواهند شد. بر این اساس، طرف مقابل عنوان میدارد که در نتیجه بازگشت به برجام، تمامی تحریمهای ذکر شده در برجام ) به شمول بخشی، موضوعی یا شخصی)  و نیز کلیه تحریم‌های وضع شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریم‌های برجامی می‌شوند

رفع خواهند شد.

تمامی تحریم های موضوعی علیه اقتصاد ایران شامل تحریم های قبل از برجام )مالی و بانکی، بیمه، انرژی و پتروشیمی، کشتی رانی، کشتی سازی و بخش بنادر، طلا و فلزات گرانبها، نرم افزار، صنعت خودرو، فروش هواپیما و خدمات مربوطه، و واردات فرش و مواد غذایی از ایران)؛ و تحریم های بعد از برجام، زمان ترامپ (صنایع فلزات ایران، صنایع معدنی، عمران، صنایع نساجی، تولید) رفع خواهند شد.

 در نتیجه، آثار این رفع تحریم‌ها به صورتی خواهد بود که کلیه اشخاص غیرآمریکایی، برای اقدام و فعالیت در حوزه‌های زیر با موانع تحریمی آمریکا روبرو نخواهند بود:

الف ـ رفع تحریم های مالی و بانکی : بر اثر رفع این تحریم ها، انجام عملیات مالی و بانکی با دولت ایران، بانک مرکزی ایران، موسسات مالی ایرانی، و سایر اشخاص ایرانی ــ شامل اعطای وام، نقل و انتقال، حساب بانکی (شامل افتتاح حساب و ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکی در موسسات مالی غیرآمریکایی)، سرمایه گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار، ضمانت نامه، خرید و فروش ارزهای خارجی (شامل نقل و انتقالات مرتبط با ریال)، صدور اعتبارات اسنادی، و معامالت بازارهای آتی کالا و اختیار، ارائه خدمات پیام رسانی تخصصی مالی (سوئیفت) و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس آمریکایی توسط دولت ایران و خرید، پذیر ه نویسی، یا ارایه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران ــ مقدور می شود.

ب ـ رفع تحریمهای مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی: بر اثر رفع این تحریمها، خرید، تحصیل، فروش، حمل و نقل، یا بازاریابی نفت و فرآورده‌های نفتی شامل فرآورده‌های پالایش شده نفتی، فرآورده‌های پتروشیمی، یا گاز طبیعی ــ شامل گاز طبیعی مایع ــ به یا از ایران، ارائه کمک، سرمایه‌گذاری (از جمله از طریق مشارکت)، کالا، خدمات (شامل خدمات مالی)، و فناوری که می‌تواند در رابطه با بخش انرژی ایران یا توسعه منابع نفتی آن یا تولید داخلی فرآورده‌های نفتی پالایش شده و فرآورده‌های پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرند، یا فعالیت در بخش انرژی ایران شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو) و شرکت ملی نفت کش ایران و شرکت نفتیران مقدور می‌شود.

پ ـ رفع تحریمهای مربوط به بیمه: بر اثر رفع این تحریمها، ارائه خدمات مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیتهای سازگار با برجام ــ شامل خدمات مربوط به صدور بیمه نامه، بیمه یا بیمه اتکایی در رابطه با فعالیتها در بخش های انرژی، کشتیرانی و کشتی سازی ایران، برای شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، یا برای کشتی‌هایی که نفت خام، گازطبیعی، گاز طبیعی مایع، نفت و فرآوردههای پتروشیمی از یا به ایران حمل می‌کنند ــ مقدور می‌شود.

ت ـ رفع تحریمهای مربوط به کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر: بر اثر رفع این تحریم‌ها، تملک، اداره، کنترل، یا بیمه کشتی‌های مورد استفاده برای نقل و انتقال نفت خام، فرآوردههای نفتی (شامل فرآورده‌های نفتی پالایش شده)، فرآورده‌های پتروشیمی، یا گاز طبیعی (شامل گاز طبیعی مایع) از یا به ایران، اداره بنادر در ایران، همکاری با بخش های کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران یا عاملیت اداره بنادر ایران، یا ارائه خدمات مالی و سایر کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و با عاملیت اداره بندر در ایران، مشتمل بر خدمات بندری از قبیل سوخت رسانی و بازبینی، طبقه بندی، و تامین مالی، و فروش، اجاره و ارائه کشتی به ایران از جمله به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت خطوط کشتیرانی جنوب یا شرکتهای تابعه آنها مقدور می‌شود.

ث ـ رفع تحریمهای مربوط به طلا و فلزات گرانبها: بر اثر رفع این تحریمها، فروش، عرضه، صادرات یا انتقال طلا و سایر فلزات گرانبها به یا از ایران، به صورت مستقیم یا غیرمستقیمَ، یا انجام یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا ارائه خدمات برای فعالیتهای پیش گفته شامل تامین امنیت، بیمه و حمل و نقل مقدور می‌شود.

ج ـ رفع تحریم‌های مربوط به بخش خودروسازی: بر اثر رفع این تحریم‌ها، اجرا یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا سایر معامالت مربوط به فروش، عرضه، یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران مقدور می‌شود.

چ ـ رفع تحریمهای مربوط به نرم افزار و فلزات (تحریم برجامی) : بر اثر رفع این تحریم‌ها، فروش، عرضه یا انتقال گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فولاد، زغال سنگ، و نرم افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی به یا از ایران، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در رابطه با فعالیتهای سازگار با برجام، و فروش، عرضه، یا انتقال چنین موادی به بخش های انرژی، پتروشیمی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و بنادر ایران، یا انجام یا تسهیل عملیات نقل و انتقال مالی یا ارائه خدمات برای اقدامات مذکور شامل بیمه و حمل و نقل مقدور خواهد شد.

ح ـ رفع تحریمهای مربوطه به بخش های آهن، فوالد، آلومینیم و مس (تحریم ترامپ) : بر اثر رفع این تحریم‌ها، فعالیت اشخاص غیرآمریکایی که در بخش های آهن، فوالد، آلومینیوم، و مس ایران حضور پیدا می‌کنند؛ مالکیت، کنترل و فعالیت هر نهادی که بخشی از صنایع آهن، فوالد، آلومینیوم، و مس ایران است؛ مشارکت در فروش، عرضه، یا انتقال کاال یا خدمات مورد استفاده در رابطه با بخش های آهن، فوالد، آلومینیوم، و مس به ایران؛ خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی بخش های آهن، محصولات آهنی، فولاد، محصولات فولادی، آلومینیوم، محصولات آلومینیومی، مس و محصولات مسی از ایران؛ یا ارائه خدمات تبعی در حوزههای فوق الذکر؛ همچنین فعالیت موسسات مالی خارجی که تراکنش های مالی جهت فروش، عرضه، یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده مرتبط با بخش های آهن، فولاد، آلومینیوم، و مس به ایران را انجام یا تسهیل می‌نمایند؛ یا خرید، اکتساب، فروش، انتقال یا بازاریابی بخش های آهن، محصولا آهنی، فولاد، محصولات، آلومینیوم، محصولات آلومینیومی، مس و محصولات مسی از ایران، مقدور می‌شود.

خ ـ رفع تحریمهای بخش های ساخ توساز، معدن، تولید، منسوجات و بخش مالی: در اثر رفع این تحریم‌ها، فعالیت اشخاص غیرآمریکایی که در بخش های عمران، معدن، تولید، منسوجات و مالی در اقتصاد ایران حضور پیدا می‌کنند؛ مشارکت در فروش، عرضه، یا انتقال کالا و یا خدمات مورد استفاده در رابطه با بخش هایی از اقتصاد ایران که در بالا به آن اشاره شد، به یا از ایران؛ یا ارائه خدمات تبعی در حوزه‌های فوق الذکر؛ و فعالیت موسسات مالی خارجی که تراکنش های مالی جهت فروش، عرضه، یا انتقال کالا و خدمات مورد استفاده مرتبط بخش های تصریح شده از اقتصاد ایران به یا از ایران را انجام یا تسهیل می‌نمایند، مقدور می‌شود.

د ـ حوزه هواپیمایی: بر اثر بازگشت آمریکا به برجام، امکان فروش، اجاره یا انتقال هواپیماهای مسافربری تجاری، خدمات جانبی و لوازم یدکی، نرم افزارهای مرتبط با آن و تعمیر و نگهداری و بازبینی‌های ایمنی و ضمانت‌های مربوط نیز ولو برای اشخاص آمریکایی مقدور خواهد شد.

ذ ـ صادرات فرش و اقلام خوراکی : امکان صادرات فرش و اقالم خوراکی از ایران به آمریکا مقدور خواهد شد

در صورتی که در وین توافق حاصل شود، آمریکا اجرای قوانین کنگره به شرح زیر را متوقف خواهد کرد؛ لذا این تحریم ها فاقد آثار اجرایی خواهند بود:

• قانون مجوز دفاعی سال ۲۰۱۲م.

• قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه سال ۲۰۱۲م.

• قانون آزادی ایران و مبارزه با اشاعه

• قانون تحریمهای ایران در مورد قوانین لغو روادید

و قانون مبارزه با دشمنان آمریکا از طریق تحریم (کاتسا)

ایاالت متحده متعهد است که

هیچ یک از مفاد این قوانین اجرای کامل تعهدات برجامی توسط آمریکا را خدشه دار نکند. این بدان معناست که هر دو قانون بر اجرای کامل تعهدات برجامی آمریکا بالاثر خواهند بود. چنانچه خلاف آن ثابت شود، در واقع نقض تعهدات آمریکا ذیل برجام تلقی خواهد شد، که می‌تواند با واکنش جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و۳۶ برجام مواجه گردد.

آمریکا همچنین در صورت توافق کامل فرمانهای اجرایی زیر را لغو می‌کند:

مربوط به قبل از برجام:

• فرمان اجرایی ۱۳۷۵۴،

• فرمان اجرایی ۱۳۵۹۰،

• فرمان اجرایی ۱۳۶۲۲،

• فرمان اجرایی ۱۳۶۴۵،

• فرمان اجرایی ۱۳۶۲۸،

مربوط به زمان ترامپ:

• بخشی از فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶،

• فرمان اجرایی ۱۳۷۸۱(تحریم صنایع فلزات ایران)،

• فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲(تحریم صنایع معدنی، عمران، نساجی و تولید)،

• فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶(تحریم علیه دفتر مقام معظم رهبری و مجموعه‌های وابسته)،

همچنین شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان به اصلطلاح  «سازمان تروریستی خارجی»  ابطال خواهد شد.

علاوه بر این بیش از هزار شخص حقیقی و حقوقی فرد، نهاد، کشتی و هواپیما از فهرست تحریمهای آمریکا خارج می‌شوند. این فهرست شامل:

• تمامی بانکها و موسسات مالی (به جز یک مورد)

• تمامی شرکتهای بیمه‌ای،

• تمامی شرکتهای نفتی، پتروشیمی و پالایشگاه‌های ایرانی،

• اغلب شرکتهای حمل و نقل، کشتیرانی و کشتی‌سازی،

• اغلب شرکتهای بزرگ در زمینه فلزات،

• سازمان انرژی اتمی و شرکتها و موسسات پژوهشی وابسته به آن

آمریکا حاضر به لغو این تحریم‌ها نیست

در گزارش وزارت خارجه آمده است: در عین حال آمریکا حاضر به رفع بخشی از تحریمهای خود، شامل «تحریمهای اولیه» که افراد و نهادهای آمریکایی را از مبادلات اقتصادی با ایران منع می‌کند و از سالهای آغازین انقلاب اسلامی برقرار و به تدریج انباشته شده است، و نیز فهرستی از افراد و نهادهای ایرانی که به بهانه‌های غیرهسته‌ای وضع شده‌اند (مثل به اصطلاح تروریسم، موشکی، حقوق بشر و …) نمی‌باشد و جمهوری اسلامی ایران نیز اساساً هیچگاه در مورد این موضوعات مذاکره نکرده و نمی‌کند. لازم به یادآوری است که مذاکرات وین با کشورهای ۱+۴، و از طریق آنان با آمریکا، صورت گرفته است. مذاکرات غیرمستقیم سختی‌ها و محدودیت‌های خود را دارد: زمانبَر است، و به سادگی در معرض سوءتفاهم قرار می‌گیرد. با این حال با توجه به سیاست اصولی کشور مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا، تلاش گردید با استفاده از مذاکرات مستمر و طولانی با بقیه اعضای برجام، و تبادل مرتب متون کتبی، حتی الامکان راه هرگونه سوءتفاهم و یا سوءاستفاده بسته شود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.