به گزارش صدای برخوار ؛ پیرو درخواست مهندس آذرپی بخشدارمیمه آقای دکتراصغر ذاکری مدیرکل امورشهری وشوراهای استانداری اصفهان امروز۲۴دیماه۹۷باحضوردرسالن اجتماعات بخشداری میمه باشهرداران سه شهرمیمه وزوان ولایبیدواعضای شوراهای اسلامی این سه شهر بازدید صمیمانه داشت و درجریان مشکلات آنها قرارگرفت.

آقای دکتر ذاکری با اشاره به ظرفیت های موجود و پتانسیل بالایی که بخش میمه درخصوص کسب درآمد پایدار  دارند به استفاده از تسهیلات دولتی باتنفس بالاوسود با نرخ۴درصد اشاره کرده اضافه کرد بسترهای فراوانی ازطریق گردشگری وصنایع پاک برای ایجاد درآمد پایدار شهری موجود میباشد.

ذاکری در دیدار با شورای میمه گفت:تمام شهرداری ها مشکل دارند همچنین شهر داری ها باید از نعمتهای خدادادی که در اختیار دارند،استفاده کنند.

همچنین ذاکری اذعان کرد از بافتهای فرسوده برای رونق شهر از طریق بحث گردشگری و جذب توریست کمک بگیرید،و از این طریق شهرداری ها را از نظر مالی تغذیه کنید.

/انتهای پیام/