کد خبر : 4394
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 فوریه 2020 - 17:05

مقالات اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد: بررسی وضعیت مسکن بر اساس شاخصهای کالبدی، بهداشتی و زیست محیطی (نمونه موردی شهر وزوان)

مقالات اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد: بررسی وضعیت مسکن بر اساس شاخصهای کالبدی، بهداشتی و زیست محیطی (نمونه موردی شهر وزوان)

مقالات اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد. این رویداد در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار شده است.در این رویداد ۱۷۲ مقاله شامل ۲۷۶۱

مقالات اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ در پایگاه سیویلیکا نمایه و منتشر شد. این رویداد در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار شده است.در این رویداد ۱۷۲ مقاله شامل ۲۷۶۱ صفحه ارائه شده است.بر اساس تحلیل اولیه انجام شده، مقالات این دوره از کنفرانس عمدتا در موضوعات زیر ارائه شده است: – توسعه پایدار – گردشگری – توسعه – ایران

لیست و عناوین مقالات نمایه شده از اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا به صورت زیر می باشد: ۱. تعیین و ارزیابی پهنه های خطر سیل با استفاده از مدل WMS-GIS مطالعه موردی رودخانه تالار ۲. کاربرد فناری تله ژئوایفورماتیک و کیوتوریم در مدیریت امنیت پایدار گردشگری در مناطق کویری و بیابانی ۳. جهانی شدن و گسترش بازار گردشگری پزشکی ۴. تحلیل عدالت فضایی با تاکید برخدمات عمومی شهر( مطالعه ی موردی: شهر اهر) ۵. معرفی پتانسیل های شهرستان اندیکا جهت توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی شهرستان اندیکا ۶. بررسی نقش جاذبه های طبیعی در توسعه گردشگری (نمونه موردی:دریاچه ارومیه) ۷. ارزیابی عملکرد شهر جدید اندیشه در جذب سرریز جمعیت شهرهای تهران وکرج ۸. بررسی زمینه ها و تنگناها، ظرفیت سازی و اثرات آن بر توسعه گردشگری مطالعه موردی شهر سلطانیه، با استفاده از مدل swot ۹. نقش مدیریت نوین (دهیاریها) در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی دهستان حمیل شهرستان اسلام آباد غرب ۱۰. شناسایی اشکال کارستی و تحول آن ها از دیدگاه ژئومورفولوژی در منطقه ی کامیاران ۱۱. چارچوب های برنامه ریزی برای استقرار گردشگری روستایی ۱۲. شناسایی عوامل شهری موثر درخطرپذیری سیلاب های شهری نمونه موردی شهرداران ۱۳. بررسی سینوپتیکی و آماری بارش های سنگین و سیل زا در استان کردستان در ترازهای سطح دریا ژئوپتانسیل ۸۵۰ و ۵۰۰ هکتوپاسکال ۱۴. گردشگری وانواع آن باتاکید بر گردشگری مذهبی و بررسی اثرات آن در ایران ۱۵. بررسی تاثیر گرایش به قومیت بر مسئله امنیت ملی مطالعه موردی نظام بین الملل وایران ۱۶. نقش دفاتر ICT در توسعه روستاهای شهرستان انزلی ۱۷. نظام های حکومتی و مدیریت سیاسی فضا ۱۸. توسعه اقتصادی روستایی صدخرو سبزوار با توجه به ظرفیت های گردشگری وبازرگانی ۱۹. نقش شهرهای مجازی در جهت برطرف کردن مسائل کلان شهرهای ایران ۲۰. تحلیل و ارزیابی توسعه پایدار با رویکرد به کاربری اراضی شهری (مورد مطالعه شهر چهارباغ) ۲۱. آینده پژوهی برنامه ریزی مسکن با استفاده از روش تلفیقی سناریونگاری و تحلیل اثرات متقاطع، مطالعه موردی کلانشهر تهران ۲۲. قابلیت ها و محدودیت های ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر دورود ۲۳. تحلیل سطح توسعه یافتگی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک های سطح بندی تاکسونومی وشاخص ارزش مرکزیت مطالعه موردی: روستاهای بخش هیدوچ شهرستان سراوان ۲۴. استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری ۲۵. مدیریت شهری راهکاری بر چالش حاشیه نشینی در شهر اهواز ۲۶. تاثیر اقلیم بر توریسم درمانی شهرستان تربت حیدریه ۲۷. بررسی روند تغییرات ماهانه عناصر اقلیمی در طبس ۲۸. بررسی اقلیم گردشگری شهر تربیت حیدریه ۲۹. مسائل و چالش های حقوقی مدیریت شهری ایران ۳۰. آینده پژوهی آثار صنایع روستایی در پایداری و هویت روستا ۳۱. ارزیابی مولفه های پایداری توسعه با نگرش دوگانه ایده آل و ضدایده آل ۳۲. شاخص مالم کوئیست؛ ابزاری در جهت مقایسه وارزیابی روند عملکردی برنامه ریزی توسعه (صنعت گردشگری) ۳۳. نقش رعایت عدالت جنسیتی در افزایش کارآیی فضاهای شهری ۳۴. رویکرد سیستماتیک در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۳۵. بررسی تاثیر طرح های هادی روستایی بر مهاجرت ساکنین روستاها (مطالعه موردی: دهستان غنی بیگلو زنجان) ۳۶. شناسایی پیشران توسعه شهری با استفاده از آینده پژوهی، نمونه موردی شهر سیرجان ۳۷. نقش اکوهتل ها در برنامه ریزی گردشگری نواحی شهری ۳۸. بازآفرینی شهری با دید طراحی مناسب محیطی ۳۹. تاثیر اقلیم بر توریسم شهرستان مشهد از منظر درمان ۴۰. ایران و گزارش روند تغییرات در جهان تا سال ۲۰۳۰ ۴۱. آسیب پذیری امنیتی براساس تحلیل تطبیقی شاخص های توسعه انسانی کشورهای غرب آسیا ۴۲. مدل سازی تغییرات کاربری حوزه آبخیز با استفاده از ca markov مطالعه موردی گلپایگان ۴۳. تحلیلی بر وضعیت و زمینه های بحران محیطی در غرب آسیا ۴۴. نقش ایجاد شهرداری های جدید در حریم کلان شهر تهران (نمونه ی موردی باقرشهر) ۴۵. تاثیر خشکسالی بر کمیت منابع آب زیرزمینی دشت مهران در استان ایلام ایران ۴۶. آینده پژوهی الگویی مناسب جهت توسعه شهرهای اسلامی و تاثیر آن بر امنیت کشورهای غرب آسیا ۴۷. امکان سجی توان اکوتوریسم شهرستان سیروان برای برنامه ریزی جهت توسعه پایدار با استفاده از GIS ۴۸. تاثیرگذاری المان های شهر تهران بر هویت ملی (نمونه موردی دوره پهلوی اول و دوم) ۴۹. جایگزینی اسلوب مند منابع فسیلی با زیست توده به عنوان یک ضرورت راهبردی در توسعه ملی ایران ۵۰. بررسی ویژگی ها والگوی فراغت در گردشگری شهری شیراز ۵۱. بررسی مسیر تردد و ایستگاه های سیستم اتوبوسرانی در رینگ مرکزی شهر همدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ۵۲. بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و رگرسیون لجستیک مطالعه موردی: منطقه گلپایگان ۵۳. مطالعه پتانسیل سیل خیزی حوضه آبخیز حاجی بختیار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ۵۴. تبیین قابلیت های ژئوتوریستی گل فشان در توسعه گردشگری مطالعه موردی: گل فشان های استان سیستان و بلوچستان ۵۵. بررسی عملکرد شهر جدید هشتگرد ۵۶. تحلیلی بر ژئوپلیتیک و ژئواکونومی امارات (مطالعه موردی نقش جزایر و اسکله ها) ۵۷. بکارگیری داده های ماهوارهای جهت پایش و مدیریت بحران پدیده گرد وغبار ۵۸. تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان محله چهارباغ اصفهان ۵۹. ارزیابی درجه توسعه یافتگی واولویت برنامه ریزی فضایی در بخش های استان گیلان بااستفاده از تکنیک های تصمیمگیری چندمعیاره ۶۰. بررسی توانایی مدل CA مارکوف در کشف و بارزسازی تغییر بافت و رشد اراضی شهر یزد ۶۱. چشم انداز عمران و توسعه روستایی در برنامه های قبل و بعد از انقلاب اسلامی و جایگاه آن در سند چشم انداز افق ۲۰ ساله کشور ۶۲. ارزیابی مدیریت پروژه های اجرای طرح هادی روستایی استان گیلان در برنامه پنج متوسطه با استفاده از استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه ۶۳. ایجاد تاب آوری روستایی، ضرورتی در توسعه پایدار: نگاهی بر وضعیت نواحی روستایی استان آذربایجان شرقی ۶۴. بررسی تغییرات جزایر حرارتی شهر یزد در روز و شب با استفاده از فیوژن تصاویر ماهواره Terra و Landsat بااستفاده از تکنیک Pan sharpening ۶۵. تاثیر فعالیت های معدنی در اقتصاد روستائی کنونی و آتی دهستان انگوران، شهرستان ماهنشان، استان زنجان ۶۶. آینده پژوهی در کنترل آلودگی های محیط زیست ۶۷. امکان سنجی استفاده از سرمایه اجتماعی جهت توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی (نمونه موردی: محله ایران آباد شهر اردبیل) ۶۸. ارتقا کیفیت های فضایی محورهای گردشگری تاریخی – در راستای توسعه پایدار شهری نمونه موردی : محور تاریخی شهر اردبیل ۶۹. اثرات ذهنی گردشگری بر کیفیت زندگی شهر چمستان با تاکید بر بعد روانی اجتماعی ۷۰. ارزیابی بافت های فرسوده و روش های مداخله در آنها مطالعه موردی شهر گزبر خوار اصفهان ۷۱. تاثیر مهاجرت بر رشد و گسترش سکونتگاه های غیر رسمی مطالعه موردی: شهر اراک ۷۲. ارتباط بین هویت محلی وابعاد توسعه شهری مطالعه موردی شهر بوکان ۷۳. خشکی زاینده رود وانتقال بین حوضه ای آب کارون به زاینده رود ۷۴. اهداف ژئوپلیتیکی حضور ناتو در افغانستان ۷۵. آینده پژوهی در توسعه پایدار گردشگری ایران، ارزیابی موانع، چالش ها و راهکارها ۷۶. آینده نگری سیستم های شهری در کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی مصر) درس هایی برای تهران ۷۷. آسیب شناسی شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان سرمایه اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران ( با تاکید بر شورای اسلامی شهر ملارد) ۷۸. آینده پژوهی برنامه ریزی توسعه منطقه ای شهرستان شمیرانات ۷۹. آینده پژوهی مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی در نواحی قومی ایران در بستر جغرافیا (مطالعه موردی استان های آذربایجان غربی و کردستان در انتخابات مختلف در طول یک دوره ۳۰ ساله ۱۳۵۸-۱۳۸۸) ۸۰. آینده نگری زمین و مسکن در شهر میبد ۸۱. اینده نگری سیستم های شهری در کشورهای در حال توسعه مطالعه موردی مصر درس هایی برای تهران ۸۲. بازآفرینی شهری پاسخی به بافت های مسئله دار ۸۳. بررسی موانع مداخله گر درکارآفرینی زنان روستایی بااستفاده از تکنیک پرومتی مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان تبریز ۸۴. بررسی وضعیت مسکن در شهر های بزرگ و کوچک با توجه به افزایش مهاجرت ها ۸۵. بررسی نقش مشارکت مردم در توسعه گردشگری نمونه موردی: شهرستان سردشت ۸۶. بررسی نقش گردشگری درتوسعه پایدار مناطق بیابانی نمونه موردی: روستاهای خور و بیابانک ۸۷. بررسی چالش ها و فرصت های گردشگری مجازی به عنوان یکی از زیر ساخت های اقتصاد مقاومتی در جهت توسعه اقتصادی کشور ۸۸. بررسی نقش ژئومورفولوژی در گسترش فیزیکی شهرمطالعه موردی: شهر رشت ۸۹. بررسی نقش غار کرفتو در توسعه گردشگری روستایی شهرستان دیواندره ۹۰. بررسی شاخص آسایش اقلیم گردشگری شهرستان ماسال به منظور توسعه گردشگری پایدار ۹۱. بررسی آسایش اقلیمی استان کرمانشاه با استفاده از شاخص THI به منظور، برنامه یزی در صنعت گردشگری ۹۲. بررسی بافت شهر از نگاه امنیت سیاسی و اجتماعی (مورد: منطقه ۱۷ شهر تهران) ۹۳. بررسی تغییرات رودخانه کارون و پیش بینی آن به روش زنجیره مارکوف (مطالعه موردی شهرستان اهواز) ۹۴. بررسی دیدگاه ها و نظریات مربوط به مهاجرت با تاکید بر نظریات و دیدگاه های مربوط به مهاجرت روستا به شهر ۹۵. بررسی روند تغییرات میزان مساحت آب دریاچه با استفاده از تصاویر ماهواره راداری sentinel (منطقه مورد مطالعه دریاچه ارومیه) ۹۶. بررسی کیفیت خدماتی صنایع وابسته گردشگری وتاثیر آن در صنعت گردشگری مطالعه موردی روستای قلعه رودخان استان گیلان ۹۷. بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار مناطق بیابانی نمونه موردی: روستاهای خور و بیابانک ۹۸. بررسی وضعیت توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی:روستاهای شهرستان فارسان) ۹۹. بررسی وضعیت مسکن بر اساس شاخصهای کالبدی، بهداشتی و زیست محیطی (نمونه موردی شهر وزوان) ۱۰۰. بررسی وتحلیل بهسازی ونوسازی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی شهرنهاوند) ۱۰۱. قابلیت چشمه های آبگرم سمنان در توسعه پایدار گردشگری درمانی و تفریحی استان سمنان ۱۰۲. تاسیس موزه در شهرستان رضوانشهر و نقش آن در گردشگری فرهنگی ۱۰۳. بررسی تاثیر کیفیت خدمات در جذب گردشگر محدوده مورد مطالعه: پارک مینیاتوری تهران ۱۰۴. تبیین اثرگذاری مدیریت شهری در برنامه ریزی استراتژیک شهر ۱۰۵. تحلیل فضایی برخی کاربری های خدماتی در شهر شیراز با رویکرد عدالت اجتماعی ۱۰۶. تحلیل اثرات نوسانات قیمت نفت روند بورس بازی زمین ومسکن در کلانشهرها مطالعه موردی: کلانشهر تهران ۱۰۷. تحلیل فضایی آسیب پذیری تاسیسات شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از GIS (شهر گرگان) ۱۰۸. تحلیلی بر مفهوم تاب آوری شهری ۱۰۹. تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و مخاطرات اقلیمی مطالعه موردی: گردوغبارهای غرب و جنوب غرب ایران، شمال غرب ایران واستان خوزستان ۱۱۰. ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی وتاثیرات آن برتوسعه گردشگری پایدار مطالعه موردی: منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی ۱۱۱. تاثیر آلودگی هوا بر جذب گردشگر و نقش آن بر توسعه اقتصادی کلان شهر تهران ۱۱۲. توسعه و نقش آن بر بازار زمین و مسکن مطالعه موردی: شهر خواف ۱۱۳. تجزیه و تحلیل آماری توفان های گردوخاک و تندری وزیده شده در طی دوره آماری ۰۹۹۲-۰۲۰۲ در استان همدان ۱۱۴. کلانشهر تهران به عنوان نماد هویت ملی کشور ایران ۱۱۵. جایگاه واقعی و حقوقی زنان در جامعه ی اسلامی (شهری، روستایی، عشایری) ۱۱۶. واکاوی عوامل موثر بر نابرابری های جغرافیای جنسیتی با تاکید بر تفکیک جغرافیایی مکان تولید و مصرف ۱۱۷. حمل و نقل عمومی بنیان توسعه پایدار شهری ۱۱۸. راهبردهای مدیریت بحران در سکونتگاه های غیر رسمی اسلامشهر با تاکید بر توانمند سازی ۱۱۹. روش های تامین سرمایه گذاری درنواحی روستایی با تاکید بر اعتبارات خرد روستایی ۱۲۰. ژئوپلیتیک خلیج عدن ونقش ایران درحفظ امنیت منطقه ای ۱۲۱. ژئوتوریسم یا توریسم جغرافیایی رویکردی نو در بهره گیری از جاذبه های گردشگری (مطالعه موردی تنگه ها وشیارهای فرسایشی دراستان ایلا) ۱۲۲. تراکم زایی و امنیت زیست محیطی شهر تهران ۱۲۳. تبیین جغرافیایی آسیب پذیری های زیست محیطی در خلیج فارس ۱۲۴. بررسی تاثیر گسترش ناتو به شرق از نظر ژئوپلیتیکی بر شکل گیری سازمان همکاری شانگ های ۱۲۵. شناسایی واولویت بندی توانمندی های گردشگری شهری شهرستان املش با تاکید بر گردشگری پایدار ۱۲۶. تامین مالی شهرداری ها و دهیاریها و نقش دولت مرکزی ۱۲۷. بررسی مورفولوژی بازار قدیمی شهر خرم آباد ۱۲۸. پهنه بندی اراضی جهت یکپارچه سازی بااستفاده از مدل AHP در محیط GIS مطالعه موردی: شهرستان بستان اباد ۱۲۹. توسعه پایدار شهری در شهر کاشان ۱۳۰. محافظت از بافت تاریخی شهر بانکوک ۱۳۱. بررسی و ارزیابی کمی وکیفی کاربری های شهری مطالعه شهر کلاله ۱۳۲. نقش سازمان مدیریت پسماند شهر کاشان در جهت جلوگیری از الودگی های زیست محیطی ۱۳۳. شناسایی پیشران های توسعه منطقه ای با رویکرد آینده پژوهی مطالعه موردی: شهرستان شمیرانات ۱۳۴. عوامل موثر بر فرسودگی بافت های شهری و ارائه راهکارهای مدیریت در جهت حفظ و تعادل آن ۱۳۵. طراحی فضاهای آموزشی با تکیه بر توسعه پایدار ۱۳۶. بررسی ظرفیت های توسعه گردشگری روستایی شهرستان شمیران ۱۳۷. بررسی علل عدم موفقیت طرح های گردشگری پایدار درتوسعه پایدار مناطق ایران ۱۳۸. آینده شهرنشینی و الزامات کاربرد روش های آینده نگاری در برنامه ریزی شهری با تاکید بر برنامه ریزی سناریومبنا ۱۳۹. اثرات گسترش افقی کلانشهری در تغییر کاربری اراضی کشاورزی وناپایداری اقتصادیو اجتماعی نواحی روستایی (مطالعه موردی روستای کرشت شهرستان پردیس استان تهران) ۱۴۰. گردشگری پایداری شهری مطالعه موردی (لواسان، نیاسر) ۱۴۱. لزوم آینده پژوهی در بازآفرینی نقش مسجد در شهرهای پیرامونی تهران مطالعه موردی اسلامشهر ۱۴۲. مکانیابی دفن پسماند جامد شهری با استفاده از مدل AHP و تکنیک GISمطالعه موردی: تهران ۱۴۳. بررسی قابلیت ها و کارکردهای تقسیمات کشوری در ایران ۱۴۴. مدل سازی روند گسترش و توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از پارامترهای اقلیمی و داده های سنجش از دور (مطالعه موردی شهرستان خرم آباد) ۱۴۵. مدلسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره ای مارکوف و سلول های خودکار (مطالعه موردی شهر سنندج) ۱۴۶. بررسی نقش مدیریت سیاسی آب بر توسعه ایران ۱۴۷. برنامه ریزی گردشگری شهرستان شوشتر (استان خوزستان) با تاکید بر آبشارهای شوشتر ۱۴۸. ارزیابی عوامل موثر بر شکل گیری مسکن بومی ۱۴۹. بررسی روند تحول مدیریت شهری در ایران و میزان مشارکت شهروندان در آن ۱۵۰. اولویت سنجی پتانسیل های جذب گردشگری جاذبه های توریستی شهرستان مشگین شهر: گامی در جهت رسیدن به توسعه پایدار ۱۵۱. ارزیابی تناسب طرح های شهری با برنامه ریزی کاربری اراضی مطالعه موردی شهر صفادشت ۱۵۲. مطالعه و ارزیابی عملکرد دهیاران در مدیریت توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: بخش رودبار قصران ۱۵۳. تحلیل رابطه مهاجرت و توسعه پایدار از منظر توسعه شهری ۱۵۴. روش شناسی تهیه طرح های توسعه اینده (راهبردی ساختاری): نمونه موردی بندرعباس ۱۵۵. ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت توسعه پایدار شهری منطقه ۱۵ شهرداری تهران ۱۵۶. گردشگری و نقش کارآفرینی در توسعه گردشگری روستایی مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان روستای تمین ۱۵۷. بررسی کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری مطالعه موردی هتل های ۴ و ۵ و ۳ ستاره در شهر تهران ۱۵۸. موانع حضور ج.ا.ایران در ایجادهمگرایی منطقه ای غرب آسیا پس از برجام ۱۵۹. گردشگری و اثرات آن بر جوامع میزبان (مطالعه موردی: بخش دهدز) ۱۶۰. مکانیابی بهینه پارکینگ های عمومی در شهر تهران با استفاده از مدل AHP و GIS (مطالعه موردی: منطقه ۱۹ شهرداری تهران) ۱۶۱. ارزیابی قابلیت های توریسم سلامت در ایران ۱۶۲. مدرنیته و تاثیر آن برهویت شهری (مطالعه موردی شهر سنندج) ۱۶۳. نقش شهرها در توسعه پایدار مناطق مرزی: مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی ۱۶۴. نقش نمایش های سنتی در جذب گردشگر مطالعه موردی خیمه شب بازی در اصفهان ۱۶۵. نظام شهرنشینی استان گیلان و آینده آن ۱۶۶. نقش جنگ های نیابتی در امنیتی منطقه ای جنوب غرب اسیا ۱۶۷. نقش مبلمان شهری در هویت و سیمای شهر (مطالعه موردی: شهر تهران ) ۱۶۸. جهانی شدن و شهرهای جهانی؛اعتبارسنجی ایران ۱۶۹. ارزیابی اثر فیلترهای مختلف بر کاهش نویز اسپکل در تصاویر رادار با طول موج های متفاوت (منطقه مورد مطالعه جزیره قشم) ۱۷۰. تحلیل ساختار فضایی شهر بابل با استفاده از مدل های کمی ۱۷۱. وزن ژئوپلیتیک جنوب شرق کشور در توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ۱۷۲. بررسی عناصر ژئومورفولوژیکی موثر بر زمین لغزش با استفاده از ArcGIS و شبکه عصبی

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.